Minőségi termékek forgalmazása a Központi RégióbólA klaszter missziója

Să devină o structură capabilă să asigure cadrul necesar pentru cooperare între membrii clusterului și să fie capabilă pentru cooperări la nivel regional, național și internațional.

Jövőképe

Perfecționarea, inovarea bazată pe cunoaștere și cercetare. 

 

Célja

Crearea unui brand regional de produse agricole și agroalimentare cunoscute la nivel național și internațional.

 

Célkitűzések

  • Crearea lanțurilor valorice în agricultură și industria alimentară
  • Dezvoltarea unei politici de cluster coerente - brand
  • Prezența comună a produselor agricole și agroindustriale – BRAND REGIONAL
  • Parteneriate, crearea lanțurilor de furnizori și valorificarea produselor.
  • Pregătire profesională
  • Identificarea temelor de proiecte tip cercetare-inovare
  • Organizarea evenimentelor, preluarea bunelor practici și promovarea clusterului
  • Participarea la proiecte naționale, internaționale și atragera de fonduri

Ideea constituirii CLUSTERULUI REGIONAL al PRODUSELOR și al INDUSTRIEI AGROALIMENTARE AGROFOOD s-a pornit din județul Covasna - județ sub formă de inimă.


 Descriere

 

Regiunea Arcului Carpatic din centrul României, datorită situării sale geografice, este o regiune cu caracter agricol. Între tradițiile acestei regiuni se pot menționa producția de cartofi, legume, creșterea animalelor – deci producția de lapte și carne.

Totodată doar județul Covasna are mai mult de 350 izvoare de apă minerală, înregistrate. Din punctul de vedere al dezvoltării regiunii și a economiei din zonă, scopul ar trebui să fie, ca aceste produse agricole să părăsească această regiune în proporție cât mai mare în formă prelucrată. Trebuie găsite metodele cele mai bune prin care se poate creşte eficienţa ramurilor economice sus-menționate.

Următorul pas important este lărgirea desfacerii, cucerirea pieţei interne (și internaţionale) ceea ce prevede îmbunătățirea factorilor de competitivitate, alinierea la standardele economice mondiale. Ceea ce este dificil pentru fiecare agent în parte. Pentru a avea succese în acest sens este nevoie de implicarea şi colaborarea mediului economic cu instituţiile de cercetare şi inovare, cu sistemul de învăţământ, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu diferite instituţiile și organizaţii.

 

Forma de colaborare cea mai eficientă este clusterul.

 

Scopul protocolului de colaborare este armonizarea şi reprezentarea intereselor între­prinderilor de profil din Regiunea Arcului Carpatic din centrul României; dezvoltarea unei stra­te­gii de management comune; brand, pagină web și alte edituri comune; creşterea compe­ti­tivităţii prin participarea comună pe pieţele de desfacere; perfecţionarea profesională a mana­ge­rilor şi a angajaţilor; atragerea tinerilor absolvenți; participarea la diferite evenimente cum ar fi con­ferințe, seminare, târguri și expoziții naționale și internaționale; schimb de experiență; atra­gerea de surse de finanţare comune; constituirea, administrarea unei baze de date şi know-how; colaborarea cu instituţiile de profil, cu autorităţile locale; colaborarea cu instituţii de cercetare şi inovare şi instituţii de învăţământ; colaborarea cu alte clustere din ţară şi străinătate, etc.

 

 Obiectivele Clusterului Regional al Produselor și a Industriei Alimentare AGROFOOD

 

1. dezvoltarea de servicii şi produse ale clusterului

2. dezvoltarea unei politici de cluster coerente - brand

2.1 participare comună la foruri naţionale şi internaţionale (conferinţe, târguri şi expoziţii, evenimente economice)

2.2  participare comună la proiecte naţionale şi internaţionale

2.3 dezvoltarea de relaţii economice naţionale şi internaţionale

2.4 dezvoltarea de marketing comun în cadrul clusterului

2.5 monitorizare programe de finanţare, sprijin în elaborarea proiectelor de finanţare

2.6 colaborare cu organizaţii, cluster de profil din ţară şi străinătate

3. dezvolatarea sistemului IT al clusterului, pagină web, bază de date

4. elaborare de propuneri legislative; conştientizarea legislaţiei în vigoare în rândul membrilor 

5. perfecţionarea profesională a managerilor şi a angajaţilor

6. atragerea de fonduri destinate managementului clusterului