Idei de proiecte


Probleme în industria alimentară din punctul de vedere al sănătății.

1. Evaluare în industria laptelului despre zerul rămas, neutilizat și despre posibilitățile de  reutilizare al deșeului  pentru alte produse în Regiunea Centru.

2. Evaluare despre produse alimentare cu termen expirat.

3. Evaluarea angajaților în domeniul industriei alimentare despre higiena alimentară și personală din Regiunea Centru.

4. Evaluarea populației din Regiunea Centru referitor la nivelul conoasterii plantelor modificate genetic .

5. Evaluarea populației din Regiunea Centru  referitor la alimentatia corectă.

6. Evaluarea populației din Regiunea Centru  referitor la cunoasterea E – urilor.

7. Cercetarea cu ingrasaminte chimice/artificiale ecologice, ciuperci  si  bacterii cu scopul inlocuirii ingrasamintelor sintetice.

 

Imbunatatirea competentelor sociale ale lucratorilor din industria alimentara:


1. Derularea instruirii lucratorilor din agricultura referitor la posibilitatile mecanizari.

2. Derularea instruirii lucratorilor din industria alimentara despre reglementarile igienice al Uniunii Europene si despre legislatia in vigoare.

3. Derularea instruirii lucratorilor si conducatorilor din industria alimentara despre certificarea calitatii  ISO si HCCP.

4. Derularea instruirii lucratorilor si conducatorilor din industria alimentara referitor la posibilele strategii si instrumente de marketing  si de antreprenoriat.

5. Derularea instruirii lucrătorilor din industria carnelui, referitor la cunoaşterea problemelor şi regulilor  existente. Pregătirea la modul de lucru eficient şi în siguranţă în industria cărnii.

6. Derularea instruirii lucratorilor din industria laptelui referitor la cunoaşterea problemelor şi regulilor existente. Pregătirea la modul de lucru eficient, curat şi în siguranţă în industria laptelui.

 7. Derularea instruirii lucrătorilor din industria de morărit  referitor la cunoaşterea problemelor şi regulilor existente. Pregătirea la modul de lucru eficient, curat şi în siguranţă în industria morăritului.

8. Derularea instruirii lucrătorilor  din industria apelor minerale, referitor la cunoaşterea problemelor şi regulilor existente în industria apelor minerale. Pregătirea la modul de lucru eficient, curat şi în siguranţă în industrie.

9.Derularea instruirii lucrătorilor din agricultură, referitor la cunoaşterea problemelor şi regulilor existente. Pregătirea la modul de lucru eficient, curat şi în siguranţă.

10. Derularea instruirii lucrătorilor din industria alimentară referitor la posibilele probleme de strategie şi de management. Pregătirea unui conducător de nivel mediu cu informaţiile necesar.


Idei de proiecte pentru gestionarea deşeurilor industriei alimentare:

1. Producerea de biogaz din deşeuri şi folosirea ei în orice scop

2. Producerea agenţilor/materialelor de îmbunătăţire a solului,  prin compostare

3. Posibilitatea refolosiri zerului rămas în industria laptelui

4. Gestionarea alimentelor care şi au pierdut termenul de valabilitate şi posibilitatea folosirii lor în continuare, rămase în Regiunea Centru

5. Posibilitatea refolosirii ambaljelor rămase în industria alimentară din Regiunea Centru

 

Ideei de proiecte pentru sprijinirea situația produselor alimentare în regiune.

1. Evaluarea poziția produselor regionale în Regiunea Centru.

2. Evaluare recunoaşterii pe plan naţional al produselor sau familiilor de produse, regionale în Regiunea Centru.

3. Participarea conducătorilor firmelor membre al clusterului în călătorii de studii externe specifice profilului

4. Punere în concordanţă Est Europeană

5. Conferinţă referitoare la colaborarea şi confruntarea problemelor Clusterelor Regionale  Române de Agrofood

6. Clusterul şi membrii clusterelor , participă la expoziţii naţionale şi internaţionale, cu scopul de a extinde relaţiile, pieţele  şi schimb de experienţă


Ideei de proiecte pentru agricultură.

1.  Irigație în agricultură.